منابع مقاله درباره توزیع فراوانی، عامل اجتماعی، کارشناسی ارشد

درصد افراد انتخاب بذر را بر اساس تجربه گذشته انجام می دهند اما هیچ یک از گروه های سنی نسبت به انتخاب بذر بدون حساسیت نبودند (جدول 4-17). همچنین با استفاده از این آزمون مشخص گردید که با اطمینان 95% و با احتمال 5% ارتباط آماری معنی داری بین تحصیلات ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره نیروی کار، توزیع فراوانی، عامل اجتماعی

یاستی و تاثیر آن بر ضایعات برنج دیده می شود (جدول 4-8)، در این میان رتبه اول و بالاترین میانگین در میان سوالات مربوط به سوال ” جریمه شدن به دلیل عرضه نامناسب و نامطلوب محصول” بود و پایین ترین رتبه و پایین ترین میانگین مربوط به سوال ” ایجاد ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره سطح معنی داری، تکنولوژی، استان گیلان

واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند. برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی، اغلب آزمونt با نمونه های مستقل (independent samples t-test) مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل، در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه، عوامل اقتصادی

گردد (سینگ و همکاران، 1991). با کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش تولید به میزان قابل توجهی در گندم زارهای ایران فراهم می گردد. رحیمی و خسروانی (1384)، در پژوهشی عنوان کردند که در سالهای اخیر با تشکیل تعاونی های کمباین دارانداران و نظارت بر کار کمباین ها ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره حمل و نقل، عوامل موثر، محصولات زراعی

علف كشها آفات و بيماريها از عوامل مهم ضايعات در مراحل توليد و پس از توليد برنج مي باشند. هر ساله عليرغم اقداماتي كه در جهت كنترل و مبارزه با آفات و بيماريها به عمل مي آيد ، معهذا خسارت قابل توجهي به برنج وارد مي كند. چنانچه براي كنترل ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره حمل و نقل، بازاریابی، استراتژی

كودهاي شيميايي و تلاش جهت بهينه سازي مصرف آنها مي‌توان از اثرات نامطلوب آنها جلوگيري كرد. در صورتي كه با مصرف بيش از حد كود و سم‌هاي شيميايي زيانهاي فراواني وارد شده است كه افزون بر تخريب محيط زيست مانند آبهاي زيرزميني و خاك و هدردادن منابع طبيعي سلامت انسان ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره حمل و نقل، محصولات کشاورزی، کشورهای در حال توسعه

و توزیع، مقداری از محصولات کشاورزی ضایع میشود که مقدار آن به نسبت بالاست بر پایه آمارهای موجود به طور متوسط 35 درصد از محصولات کشاورزی در ایران ضایع میشود (2) که 6 برابر متوسط جهان است (19) و معادل 25 درصد درآمد نفتی کشور تخمین زده میشود که این ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره محصولات کشاورزی، کشورهای در حال توسعه، رطوبت نسبی

پخت و کیفیت خوراکی برنج دارند ولی در ارزش غذایی آن نقشی ندارد (اخگری، 1383). مولکول آمیلوز یک ساختار زنجیری مستقیم و شامل 500 واحد دکستروز می باشد. در حالی که مولکول آمیلوز پکتین دارای انشعابات فراوانی بوده و واحدهای دکستروز بیشتری دارد. نسبت آمیلوز به آمیلوپکتین فاکتور عمده تعیین ادامه مطلب…

منابع مقاله درباره بخش کشاورزی، جهاد کشاورزی، اولویت بندی

چخريداري شده باشد. بنابراين نبود اطمينان و ضايعات ناشي از آن موجب كاهش ارزش اقتصادي محصولات توليدي نه تنها در منطقه توليد بلكه در محل فرآوري، بازار توزيع و حتي محل مصرف (خانوارها) مي شود (رحیمی، 1391). 1-2- بیان مسئله و اهمیت موضوعدر میان بخش‌های اقتصادی یک کشور در حال توسعه، ادامه مطلب…

منابع مقاله درمورد رضایتمندی، دانشجویان، رضایتمندی شغلی

و کارهایشان را انجام می دهند این مشاغل می توانند شامل رهبری افراد و تصمیم گیری باشد.آن ها بعضی مواقع به خطر کردن نیاز دارند و اغلب از عهده تجارت بر می آیند. شخصیت های متهور علاقه دارند در فعالیت هایی کار کنند که شروع کننده باشند و پروژه ها ادامه مطلب…