سانتا چه چیزی می تواند در مورد استراتژی بازاریابی دیجیتال به ما بیاموزد؟

“ تبلیغات کوکاکولا به طور چشمگیر به خیابان های بالا نمی رود و در سراسر کشور به پرده های تلویزیونی رسیده است و بوی کیک های پر شده از هوا پخش می شود. دوباره همان موقع از سال است. فصل جشن اینجاست و برای خیلی ها زمان آن است که شروع به عقب بکشیم ، سال را تصرف کنیم و از اوقات خوبی با درآمد خوب و دوستان و خانواده